Home

Werken aan is een initiatief van auteurs die werkzaam zijn in het VSO en het Praktijkonderwijs. We ontwikkelen onze leermiddelen op basis van praktijkervaring. We houden nauw contact met de ontwikkelingen binnen het Praktijkonderwijs en het VSO. Scholen denken met ons mee. En wij stemmen ons aanbod af op de vragen die wij vanuit het werkveld krijgen.

De leermiddelen van Werken aan Rekenen, Nederlands, Engels en Stage & Loopbaan zijn modulair opgebouwd. Met behulp van de begintoets en het digitale leerlingvolgsysteem wordt in kaart gebracht wat het startniveau van de leerling is. Van daaruit is het mogelijk om een gerichte leerstofplanning voor een leerling of voor een groep te maken. Daardoor kun je efficiënt en opbrengstgericht werken met de leerling.

Alle leermiddelen van ‘Werken aan..’ voldoen aan de 1F doelen van de Commissie Meijerink. Onze praktische 1P-leerijn is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die onder het 1F niveau functioneren.

Kies lesmethode

Werken Aan EngelsWerken Aan NederlandsWerken Aan RekenenWerken Aan Stage en Loopbaan

 

Video

 

Proefkatern    Presentatie