Lay-out

Onze lay-out is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het Praktijkonderwijs en het VSO. De bladspiegel is rustig.

De illustraties in het materiaal zijn functioneel. Ze zijn aangepast aan de leeftijd van de leerling. Ze passen bij de belevingswereld van leerlingen van 12 tot en met 18 jaar.

De instructie bij de opdrachten is zeer kort, de stappen zijn klein.