Begintoets

Met het afnemen van de begintoets, bepaalt de docent op eenvoudige wijze het startniveau van de leerling. Op basis van de begintoets kan er een gefundeerde keuze uit de modules gemaakt worden. De begintoets van Werken aan Stage & Loopbaan is een observatie-instrument dat ingevuld wordt door de stagedocent, de mentor of andere begeleider(s) die zicht hebben op de vorderingen van de arbeidsvaardigheden van de leerling.

De begeleider kan een keuze maken tussen twee soorten begintoetsen:
- de papieren begintoets (te bestellen in de webwinkel)
- de digitale begintoets (onderdeel van het LVS van ‘Werken aan…’)

De begintoetsgegevens worden verwerkt in het digitale leerlingvolgsysteem.
Het systeem rekent automatisch uit of de leerling het getoetste onderdeel beheerst (wij hanteren bij al onze toetsen een 80 % beheersingsniveau).

Het begintoetsoverzicht geeft een overzicht van het startniveau van individuele leerlingen en groepen.