De verzamelmap

In de persoonlijke verzamelmap van Werken aan Stage & Loopbaan verzamelt de leerling persoonsgegevens, moduleboekjes, arbeidsovereenkomst, nulmeting en evaluaties, urenstaat, bewijzen en certificaten, het IOP en OPP.