Certificaten

Leerlingen die 80 % of hoger scoren op de toets kunnen het certificaat een certificaat van het betreffende onderdeel op 1P- of 1F-niveau ontvangen.