Over ons

De leermiddelen van Werken aan Rekenen zijn praktisch opgezet. Naast de praktische modules zoals meten, wegen, inhoud, tijd en geld is er ook voldoende mogelijkheid om te oefenen met automatiseren. De modules cijferen en buffelwerkmodules optellen en aftrekken zijn hiervoor ontwikkeld.

Als een leerling vaardigheden beheerst kunnen deze, gedurende de schoolloopbaan, herhaald worden met buffelwerk (moduleboeken) of werkbladen uit de opfrismap (kopieerbladen).

De leermiddelen van Werken aan Rekenen voldoen aan de 1F-referentiekaders.

----------

---------

----------

De leermiddelen van Werken aan Nederlands zijn praktisch opgezet. Naast de praktische modules zoals schrijven, presenteren en toegepast lezen is er ook voldoende mogelijkheid om te oefenen met automatiseren. De modules (werkwoord)spelling, leestekens en de buffelwerkmodules zijn hiervoor ontwikkeld.

Als een leerling vaardigheden beheerst kunnen deze, gedurende de schoolloopbaan, herhaald worden met buffelwerk (moduleboeken) of werkbladen uit de opfrismap (kopieerbladen).

De leermiddelen van Werken aan Nederlands voldoen aan de 1F-referentiekaders.

----------
----------
----------

De leermiddelen van Werken aan Engels zijn praktisch opgezet. In elke module staat een thema uit het dagelijks leven centraal, zoals: jezelf voorstellen, de weg wijzen, getallen, dagen en maanden en het menselijk lichaam.

In elke module komen de onderdelen spreken, luisteren, schrijven en grammatica aan bod. Naast de moduleboeken zijn er voor Engels ook audiofragmenten verkrijgbaar.

De leermiddelen van Werken aan Engels voldoen aan de Europese referentiekaders.

----------
----------
----------

In het VSO en het Praktijkonderwijs staat het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden

centraal. Gedurende hun schoolloopbaan krijgen leerlingen te maken met het voorbereiden op een interne of externe stage en werk. Dit vraagt om een gedegen opleiding in het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden.

Werken aan Stage & Loopbaan helpt de leerling en de begeleider om inzichtelijk en concreet aan deze arbeidsvaardigheden te werken. Vanaf het moment dat de leerling gaat kennismaken met het voorbereiden op een stage tot en met de uitstroom kan de leerling vaardigheden oefenen met de katernen van Werken aan Stage & Loopbaan.

Naast de leermiddelen zijn er ook o.a. digitale registratieformulieren, formats voor sollicitatiebrieven en CV, formats voor arbeidsovereenkomsten en een verzamelmap te verkrijgen. 

De leermiddelen van Werken aan Stage & Loopbaan voldoen aan de SLO kerndoelen en de CED-leerlijn ‘voorbereiding op arbeid’.

 

 

Kies lesmethode

Werken Aan EngelsWerken Aan NederlandsWerken Aan RekenenWerken Aan Stage en Loopbaan

 

Video

 

Proefkatern    Presentatie