Visie

Leerlingen in het Praktijkonderwijs en het VSO stromen op zeer uiteenlopende niveaus op het Voortgezet Onderwijs in. Het is vaak ingewikkeld en tijdrovend om voor een groep leerlingen in kaart te brengen welke leerling welke onderdelen van een vakgebied beheerst of juist niet beheerst.

Om het differentiëren in een groep zo eenvoudig mogelijk te maken, is er voor elk vakgebied van ‘Werken aan … ‘ een begintoets ontwikkeld. Door middel van de begintoets krijgt de docent een helder beeld van wat de leerlingen al beheersen op of onder 1F-niveau, en aan welke modules nog gewerkt kan worden. Er wordt op maat besteld en op maat gewerkt.

De leerling sluit een module af met een moduletoets. Indien de leerling de toets beheerst op 80% of meer dan ontvangt de leerling een modulecertificaat op 1F-niveau. Iedere module bevat: een docentenhandleiding, een moduleboek, toets versie A, toets versie B en toetshandleidingen.

Kies lesmethode

Werken Aan EngelsWerken Aan NederlandsWerken Aan RekenenWerken Aan Stage en Loopbaan

 

Video

 

Proefkatern    Presentatie